• 1

د کیفیت کنټرول

د کیفیت کنټرول

 د فلاسک کیفیت کنټرول

4
3
7

راپورونه د اسمبلی برخې ابعاد په شمول ټولو ابعادو باندې تمرکز کوي

د ماشوم اجزاو سختي او طول تفتیش.

د میټالوګرافیک جوړښت او سختۍ ازموینه

ازموینه او تحلیل

3

د کش کیدو ښه وړ

1

د سانډ ټیسټ

2

د غلې اندازې اندازه کولو سره د جوړښت او فلیک توزیع مایکروسکوپیک معاینه.

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1